Moilas Oy – referenssi

Saimme arvokasta tietoa asiakkailta, jota emme muuten olisi saaneet.

– Henna Vainio-Roodt

Asiakkaan kirjoitus

Tutkimus auttoi meitä hahmottamaan, missä asiassa olemme onnistuneet ja missä meillä olisi vielä kehittämisen paikka. Saimme arvokasta tietoa asiakkailta, jota emme muuten olisi saaneet. Rewind teki laajan ja monipuolisen kyselyn ammattitaidolla, jonka avulla voimme ohjata toimintaamme kohti tulevaisuutta.

Henna Vainio-Roodt

Myymäläpäällikkö

Moilas Oy

Face to face- haastatteluita myymälässä sekä lähiympäristössä

Toteutimme Moilas Oy:n tehtaanmyymälälle kaksiosaisen asiakastutkimuksen syys-lokakuussa 2020. Tutkimus kulki kahdella nimikkeellä: Myymälätutkimus sekä Markkinatutkimus. Niiden tavoitteena oli saada kerättyä syvällistä tietoa asiakkaiden ajatuksista ja tietoisuudesta koskien Moilas Oy:n toimintaa niin myymälän sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Asiakaskohtainen haastattelu suoritettiin paikan päällä tehtaanmyymälässä sekä sen ulkopuolella lähiympäristössä. Ohikulkevat asiakkaat kohdattiin ja heitä pyydettiin osallistumaan mukaan haastatteluun. Haastattelu kesti noin 15 – 30 minuuttia per haastateltu riippuen heidän vastauksien pituudesta.

Haastatteluiden tulokset kätevällä raporttipohjalla

Kävimme Moilas Oy:n kanssa haastattelutulokset läpi vielä lokakuun 2020 aikana. Tuloksena saimme Moilas Oy:n päättäjille uutta tietoa niin myymälän nykyisestä suunnittelusta, tuotevalikoimasta, myymälän ulkonäöstä kuin myös haastateltujen kohtaamasta markkinoinnista. Tuloksena Moilas Oy tietää raporttimme pohjalta mitä heidän asiakkaansa arvostavat ja mihin heidän kannattaa jatkossa keskittyä enemmän. Lisäksi saimme haastatelluilta asiakkailta paljon uusia ideoita, joita Moilas Oy voi toiminnassaan tulevaisuudessa hyödyntää.  Lisäksi vastauksista saatuna tuloksena markkinoinnin puute vahvisti Moilas Oy:lle sen, että heidän tulee panostaa markkinointiin jatkossa huomattavasti enemmän.