Kuopionseudun Uusyrityskeskus – Referenssi

”Kuopion Seudun Uusyrityskeskuksen Tie Menestykseen -hankkeessa halusimme selvittää asiakkaidemme kokemuksia asiantuntijoiden neuvonnasta sekä yrittäjien toiveita puhelinkyselyn avulla. Asiantuntijoiden neuvontaan oltiin erittäin tyytyväisiä, samoin palvelujen maksuttomuuteen. Kyselyssä tuli ilmi, että yrittäjät toivovat lisää tiedottamista ja markkinointia tapahtumista. Myös lisää verkostoitumista kaivattiin. Lisäksi asiantuntijoilta toivottiin lisää yhteydenpitoa neuvontatapahtumien jälkeen.

Kuopionseudun Uusyrityskeskus onkin uudistanut verkkosivustonsa ja lisännyt sähköisen ajanvarausmahdollisuuden saadun palautteen pohjalta. Lisäksi osa asiantuntijatapaamisista on korvautunut Teams-tapaamisilla, mikä lisää resursseja yhä parempaan yhteydenpitoon. Yhteistyö Rewind Ay:n kanssa oli joustavaa ja mutkatonta. Kyselyn aikataulu piti loistavasti ja tarvitsemamme muutokset niin kyselyyn kuin raportointiinkin onnistuivat nopeasti.

Kiitos Rewindin tyypeille mukavasta yhteistyöstä!”

Marjo Valtanen
Projektipäällikkö
Tie Menestykseen: Aloittaneesta yrityksestä onnistujaksi -hanke

 

Palautehaastatteluita asiantuntijoiden sparraamilta yrittäjiltä

Suoritimme alun perin kaksiosaisena tarkoitetun haastatteluprojektin kaksi ensimmäistä osaa Kuopionseudun Uusyrityskeskuksen sparraamille asiakkaille kokonaisvaltaisen palvelun parantamiseksi touko – elokuussa 2021. Palautteiden pohjalta oli tarkoitus kehittää Kuopionseudun Uusyrityskeskuksen toimintaa selvittämällä asiakkailta miten he löysivät palvelun, millaista apua he saivat, millaisia kokemuksia heille jäi palvelusta, millaista palvelua he jäivät kaipaamaan sekä millaisia kehitysideiota heillä on liittyen Uusyrityskeskuksen toimintaan.

Suunnittelimme yhdessä sopivan aikataulun, laajan kyselypatteriston sekä sopivan kohderyhmän kyselylle. Kontaktoimme asiakkaat, pyysimme lupaa haastattelulle sekä koostimme vastaukset helposti tulkittavaan raporttimuotoon.

Kokonaisymmärryksen kautta kehitykseen

Kuopionseudun Uusyrityskeskuksen saaman helposti tulkittavan palautteen myötä heidän on helppo tehdä tietoon perustuvia päätöksiä toiminnan kehittämiseksi. Saadun palautteen myötä kokonaisymmärrys toiminnasta sekä sen osa-alueista on päättäjien tiedossa. Lisäksi he tietävät mitä asiakkaat haluavat enemmän ja missä kohtaa on kehittämisen varaa.