Asiakkuuden kehittämisen palvelut

asiakastutkimus, brändin selvittäminen, myynnin kehitys ja liiketoiminnan kehittäminen

Palvelumme, jotta sinä menestyisit.

Vallitsevan poikkeustilanteen johdosta voimme tehdä selvitykset etänä esimerkiksi skypen avulla. Poiketen vastaavista selvityksistä emme tarjoa poikkeustilanteessakaan asiakaskohtaamisia puhelimitse tai sähköpostilla. Me välitämme sinusta ja asiakkaistasi, ja siksi me haluamme kohdata jokaisen kasvokkain. Annamme yrityksesi asiakkaille paremman kuvan, luomme suhteita ja selvitämme syvää hiljaista tietoa.

Todenmukaisten ja tarkkojen tietojen pohjalta pystyt tekemään tulevaisuuden kannalta parempia ratkaisuja, päätöksiä ja päästä tavoitteisiisi.

Valitsemme kohderyhmät aina tarpeesi mukaan. Tutkimus voidaan toteuttaa asiakkaille tai muille sidosryhmille, kuten henkilöstölle, toimittajille tai alihankkijoille.

Strateginen asiakkuuden kehittäminen

Asiakkaamme ovat tutkimuksen avulla muun muassa kasvattaneet liikevaihtoa, myyneet enemmän, vahvistaneet asiakasuskollisuutta ja -luotettavuutta, vähentäneet vaihtuvuutta ja/tai tehneet merkittäviä kustannussäästöjä.

Asiakastutkimus auttaa sinua ymmärtämään nykyisiä, potentiaalisia, hiipuvia tai menetettyjä asiakkaita sekä niiden kautta omaa toimintaasi. Asiakkaamme ovat saaneet selville muun muassa:

 • Mitä omat asiakkaat haluavat tulevaisuudessa
 • Mitä tyydyttämättömiä tarpeita asiakkailla on
 • Mitä muutoksia asiakas haluaa yrittäjän toimintaan
 • Todellisen syyn asiakaskatoon
 • Asiakastyytyväisyyden tason
 • Omat heikkoudet ja vahvuutensa
 • Mihin panostaa ja mistä luopua

Esimerkiksi henkilöstöhaastattelun avulla opit, miten henkilöstösi tuottavuutta, tehokkuutta ja tyytyväisyyttä pystyt edistämään.

Uusasiakashankinta

Asiakkaamme ovat palvelun avulla muun muassa kasvattaneet liikevaihtoa, saaneet varmuutta tulevaisuuteen uusien asiakkaiden avulla, lisämenekkiä olemassa oleville tuotteille sekä kasvattaneet ja kehittäneet liiketoimintaa.

Palvelumme auttaa sinua saamaan uusia asiakkaita ja kasvattamaan yrityksen ja brändin tunnettavuutta. Sinä saat keskittyä omaan ydinosaamiseesi ja me selvitämme puolestasi esimerkiksi millä tasolla yrityksesi tunnettavuus on asiakkaiden keskuudessa ja miten heidät saisi astumaan useammin liikkeeseesi.

Palvelumme on tehty sinulle yksinkertaiseksi, sillä haluamme auttaa sinua, emme tuottaa lisähaasteita.

Suunnittelemme kanssasi kysymyspatteriston, jonka avulla saamme selville tarkkaa ja arvokasta tietoa asiakkuuksien tilanteesta. Jokainen projektimme on sinun näköinen ja sinun tarpeitasi vastaava kokonaisuus. Neutraalina osapuolena toteutetun selvitystyön avulla saat selville mitä asiakkaasi ajattelevat sinusta, tuotteistasi, toiminnastasi ja palveluistasi.

 • Aloituspalaveri, jossa muodostamme yhdessä selvityksen laajuuden tarpeen.
 • Sinä jatkat ydintoimintaasi.
 • Me kontaktoimme asiakkaasi.
 • Saat meiltä loppuraportin, joka on tehty sinulle helpoksi lukea. Raportti on jaettu viiteen eri osa-alueeseen, jotta saisit kokonaisvaltaisen tiedon yrityksesi toiminnasta asiakkaiden silmistä katsottuna.

 

1. Asiakaskohtainen raportti.

Tämä osio sisältää sinulle todella arvokasta tietoa. Toisin sanoen sisältää jokaisen asiakkaan erikseen tarkasti purkaen avoimet kysymykset plussiin, miinuksiin, toiveisiin sekä muihin kriittisiin tietoihin.

2. Analyyttiset kysymykset.

Sisältää vastaukset, jotka kategorisoivat asiakkaita eri lohkoihin. Esimerkiksi asiakkaat, jotka toivovat enemmän aktiivista tarjontaa sekä asiakkaat, joiden mielestä tarjontaa on sopivasti.

3. Tyytyväisyysosio.

Sisältää asiakkaiden tyytyväisyydet liittyen haluamasi osa-alueisiin, esimerkiksi yrityksesi tuotteisiin, jolloin saat nopealla vilkaisulla hyvän viitteen asiakastyytyväisyyksistä.

4. Analyysit keskiarvoittain.

Sisältää yrityksesi haluamien osa-alueiden tarkemmat alakohdat, kuten tuotteen ulkonäkö tai palvelun miellyttävyys, jotta saat tarkasti tietää, mikä yrityksessäsi on onnistunut parhaiten, ja missä sitä tulee kehittää.

5. Analyysit asiakkaittain.

Sisältää tiivistelmän jokaisen asiakkaan erikseen antamasta vastauksesta, jotta tiedon voi yksilöidä. Yksilöidyn tiedon avulla pääset käsiksi siihen, mitä asiakas ajattelee yrityksesi osa-alueiden alakohdista, kuten tuotteen ulkonäöstä tai tuotteen sopivuudesta heidän tarpeisiinsa.

6. Toimenpidesuositukset.

Keräämämme asiakaspalaute sisältää paljon yksityiskohtaista tietoa, joten listaamme raportin loppuun sinulle selkeän suosituksen siitä, mitä sinun kannattaa tehdä. Tämä on vain meidän näkemys asiaan, ja tottakai voit toteuttaa asiakkaan toiveet siinä järjestyksessä, missä koet ne itse järkeväksi.