Uusasiakashankinta

Uusasiakashankinta sisältää

 • Aloituspalaveri
 • Kohderyhmän määrittely
 • Tutkimuskysymysten määrittely
 • Asiakkaiden kontaktointi
 • Asiakkaiden haastattelu
 • Loppuraportointi

Uusasiakashankinnan hyödyt

 • Liikevaihdon kasvattaminen uusien asiakkaiden myötä
 • Uusien asiakkaiden olemassa olevat tarpeet
 • Yrityksen tunnettuuden lisääminen
 • Reitti yhteistyöhön uuden asiakkaan kanssa
 • Asiakkaan tärkeänä pitämät seikat
 • Paras yhteydenpitoväline asiakkaan kanssa

 

Tutustu palveluidemme hinnastoon tästä.