Puhelinhaastattelut

Puhelinhaastattelut sisältävät:

 • Aloituspalaveri
 • Kohderyhmän määrittely
 • Tutkimuskysymysten määrittely
 • Asiakkaiden kontaktointi
 • Haastattelut keskustellen asiakkaan kanssa
 • Haastatteluiden koonti
 • Loppupalaveri

Puhelinhaastatteluiden hyödyt:

 • Lisämyynti asiakkaan aitoon tarpeeseen
 • Asiakkaan palvelukokemus
 • Asiakkaan mielipiteet yrityksen toiminnasta
 • Asiakkaan tulevat tarpeet
 • Asiakkaan aito mielipide määritellyistä osa-alueista
 • Tehtävät muutokset suoraan asiakkaiden toiveiden pohjalta
 • Asiakkaiden tekeminen tietoiseksi yrityksen palveluista
 • Konkreettiset toimenpiteet siitä, miten jatkaa asiakkaan kanssa

Tutustu palveluidemme hinnastoon tästä.