Myymälätutkimukset

Myymälätutkimus sisältää:

 • Aloituspalaveri
 • Tutkimuskysymysten määrittely
 • Asiakkaiden haastattelu myymälässä
 • Haastatteluiden koonti raporttimuotoon
 • Loppupalaveri

Myymälätutkimuksen hyödyt asiakkaalle:

 • Todenmukainen kuva myymälän eri osa-alueista
 • Asiakkaiden mielipiteisiin perustuvat  myymälämuutokset
 • Asiakkaiden suora palaute eri osa-alueista
 • Asiakkaiden arvio myymälän toimivuudesta
 • Asiakkaiden arvio henkilökunnasta
 • Asiakkaiden toiveet markkinoinnista

Tutustu palveluidemme hinnastoon tästä.