Menesty muovaamalla alitajuntaasi

Tämä blogikirjoitus on jatkoa aikaisemmalle blogikirjoitukselleni liittyen alitajuntaan ja siihen, miten alitajunta tiedostamattamme luo meidät. Ensimmäisen osion pääset lukemaan painamalla tästä.

Ensimmäisessä blogin osiossa viittasin paljon John Assaraffin kirjoittamaan kirjaan Innercise. Ensimmäisessä blogiosiossa käsittelin sitä, miten alitajuntamme luo meidät ja miten se vaikuttaa jokaiseen päätökseemme elämässämme. Tässä osiossa keskityn enemmän alitajunnan tunnistamiseen sekä muovaamiseen kohti yksilön omia unelmia.

Kirjassaan Assaraf kertoo alitajuntamme treenaamisen olevan verrattavissa tavalliseen salitreenaukseen. Voimme harjoitella alitajuntamme ymmärtämistä sekä ajatuksiemme/ uskomuksiemme kehittämistä samalla tapaa kuin kehitämme normaaleja lihaksiamme. Keinoja tähän on olemassa lähestulkoon yhtä paljon kuin tavallisen lihaksen kehittämiseen. Alitajuntamme kehittäminen lähtee seuraavista askeleista:

Itsemme ja ajatuksemme tunnistaminen

Assarafin mukaan lähtökohtana kehitykselle on se, että tunnemme itsemme ja omat ajatuksemme. Sama kuin salilla treenatessa, painomme on oltava oikeankokoiset, jotta tulosta syntyy. Onkin ollut hauskaa tutustua omiin ajatuksiin ja huomata itsessään isoja puutteita, joita voin korjata harjoittelun avulla.

Itsensä ja ajatuksensa tunnistamista voidaan harjoitella kirjoittamalla ylös päivän mittaan ajatuksia, joita tiedostomaton mielemme tuo tietoiseen mieleemme. Mihin keskityt? Mitä asioita huomaat ympäristössäsi? Mitä kuulet? Millaisia tuntemuksia sinulla on? Mihin äänensävyyn puhut itsellesi? Millaisia tunteita nämä ajatukset herättävät sinussa? Ovatko ajatuksesi positiivisia vai negatiivisia? Miksi ajattelet näitä asioita?

Ylläolevat kysymykset ja niiden tutkiskelu lisää tietoisuuttasi nykyhetkestä. Niiden avulla voit tutkia ja kehittää omaa asennettasi ja suhtautumistasi hetkessä tapahtuviin asioihin. Kuitenkin on myös tärkeää tutkia samalla periaatteella menneitä tapahtumia. Asettumalla rauhalliseen tilaan ja keskittymällä muistelemaan menneitä tapahtumia aivoissasi samalla tavalla kirjaten ajatuksia ylös, voit tutkia millaisia uskomuksia sinulla on tai voit jopa tunnistaa isojakin itseäsi rajoittavia tekijöitä, esimerkiksi pelkotiloja, jotka estävät sinua toteuttamasta itseäsi.

Esimerkkinä menneestä minulla on ollut reilusti taipumusta ajatella kaikki muistot tai menneisyyden tapahtumat negaation kautta. Ajatellessani mitä tahansa menneisyyden tapahtumaa ovat päälimmäisenä tähän asti olleet kaikki epäonnistumiseni, nolot tilanteeni, mokaamiseni, pieleen menneet ponnistelut ja niin edelleen. Kaikki negaatio täysin itseni sitä tunnistamatta. Mutta kun itseään rajoittavat tekijät tunnistaa, niin mielessään voi alkaa etsiä ”juurisyitä”, eli niitä asioita mikä laukaisee kyseisen ajattelumallin tai uskomuksen. Missä tilanteessa uskomus tai ajattelumalli laukaisee itsensä käyntiin ja mikä on mahdollinen perimmäinen syy siihen, että ajattelet näin? Ovatko ajatuksesi vanhentuneita ja voitko kirjoittaa negatiivisten muistojesi päälle aivoihisi positiivisia viestejä?

Visualisointi

Visualisointi tarkoittaa ennen kaikkea omien halujesi tunnistamista sekä toteuttamista omassa mielessäsi. Assarafin mukaan useammat tieteelliset kokeet osoittavat, että mielikuvaharjoittelu sekä tulevan tapahtuman visualisointi kehittävät taitoamme kyseisessä asiassa ilman, että teemme sitä fyysisesti. Kun siis haluat oppia uuden taidon tai ylittää itsesi haluamallasi saralla, niin mielikuvituksesi voi olla sinulle suureksi hyödyksi.

Visualisointi tulee tehdä mahdollisimman tarkasti sekä yksityiskohtaisesti. Tehtäväsi on omien tietojesi ja taitojesi pohjalta tutkia haluaamasi asiaa mahdollisimman monesta eri näkökulmasta mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi puhelinsoittojen tekeminen helpottuu huomattavasti, kun muodostat mielessäsi kuvan itsestäsi tekemässä puheluita. Pyri huomioimaan millaisia ajatuksia tällainen visualisointi sinussa herättää, ja miksi kyseinen tapahtuma sinua ahdistaa. Sulje mielestäsi nämä negaatiot ja keskity visualisoimaan tilanne mahdollisimman positiivisessa valossa, jolloin alitajuntasi muodostaa uusia ”valtateitä” verkostoonsa aivoissa. Näin aivoissasi tapahtuu kehitystä ja aikaisemmat pelot, estot tai ahdistumiset eivät saa niin suurta valtaa. Varsinainen fyysinen toteutus on jo pohjustettu aivoihisi, jolloin tekeminen on huomattavasti helpompaa. On tärkeää visualisoida itsesi onnistumaan tilanteissa, joita visualisoit.

Visualisointia kannattaa harrastaa mahdollisimman säännöllisesti. Visualisoinnin avulla voit ylittää itsesi ja tehdä aikaisemmat huolesi, turhautuneisuutesi tai ahdistuksesi turhaksi. Kun rohkeasti kuvittelet itsesi harrastavan liikuntaa säännöllisesti ja mahdollisimman tarkasti jokaisen tunteen huomioiden, alat ennen pitkää toteuttaa omia visualisointejasi fyysisessä elämässä. Kynnys toteutukselle poistuu kokonaan tai madaltuu huomattavasti.

Meditointi

Meditoinnissa tärkeimpänä tehtävänäsi on oppia tunnistamaan omia ajatuksiasi sekä taipumuksiasi. Ennen pitkää alat ymmärtää itseäsi ja spirituaalisuuttasi paremmin. On olemassa myös ohjattuja meditaatioita, joita esimerkiksi Youtube on pullollaan. Meditoinnin avulla pystyt rauhoittamaan oman mielesi, ohjaamaan omaa keskittymistäsi sekä suuntaamaan energiaasi tehokkaammin omiin askareisiisi. Lisäksi meditointi parantaa kykyäsi elää nykyhetkessä, ja tunnistaa nykyisyyteen vaikuttavat tekijät. Samoin alat tunnistaa helpommin ympäristön signaaleja ja tietoisuutesi voimistuu. Alat ymmärtää miksi ajattelet niin kuin ajattelet.

Meditoinnin ei tarvitse olla pitkä – yleensä 10 – 15 minuuttiakin on riittävä. Meditaation tavoitteena on herättää itsesi nykyhetkeen ja auttaa sinua huomioimaan ympäristösi puolueettomasti. Meditaation avulla rentoudut ja aivosi terävöittyvät. Meditaatiota varten on hyvä etsiä itselleen rauhallinen ja häiriötön paikka, jotta meditaatioon voi todella keskittyä. Parhaat ajat harjoitetulle meditaatiolle ovat aamuisin siinä vaiheessa kun olet jo täysin hereillä sekä valmis rauhoittamaan myös aivosi sekä iltaisin muutamaa tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Ohjattuja meditaatioita löytyy esimerkiksi Youtubesta tai Spotifysta todella paljon etenkin englanninkielisenä. Laita siis kuulokkeet korville, rentoudu, kuuntele ohjeita, keskity sekä anna ohjaajan viedä sinut mukanaan tarinoiden kulkuun.

Mielikuvaharjoittelu

Mielikuvaharjoittelu on osa visualisointia sekä meditaatiota. Mielikuvaharjoittelun tehtävänä on nähdä asioita mielen sisällä. Jokaisella meillä on tavoitteita ja mielikuvaharjoittelun tehtävänä on tuoda nämä tavoitteet lähemmäksi omaa arkeamme. Esimerkiksi minä haluan tulla rikkaaksi, joten useamman kuukauden ajan olen harjoitellut mielikuvaharjoittelun kautta elämää, jollaista rikas henkilö voi viettää. Lisäksi olen harjoitellut tilanteita, joiden kautta voin rikastua.

Mielikuvaharjoittelun kautta tavoitteet ja unelmat tuodaan lähemmäksi omaa arkea, jolloin myös alitajunta alkaa etsiä arkielämästä juuri näitä merkkejä, joita kovasti mielessämme haluamme. Mielikuvaharjoittelussa on tärkeää käyttää jokaista olemassa olevaa aistia, jotta kuviteltu asia on mahdollisimman todellinen. Miltä unelmasi näyttävät, miltä unelmasi tuoksuvat, miltä unelmasi tuntuvat kädessäsi, millaisia tiedostamattomia ilmeitä tai tunteita unelmasi sinussa aiheuttavat?