Tekemisen kulttuuri

Ständimyynnin aikana minulle opetettiin ehkä yksi tärkeimmistä taidoista/vaikutuksista yrityksessä kuin yrityksessä – nimittäin tekemisen kulttuuri. Tekemisen kulttuurin luominen, ylläpitäminen sekä kehittäminen. Tekemisen kulttuuri lähtee jokaisesta yksilöstä itsestään, ja siksi onkin tärkeä tunnistaa tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat tekemisen kulttuuriin sekä tutustua jokaiseen henkilöön yrityksen sisällä etenkin johtajan asemassa. Tässä kulttuurissa johtajalla on kaikkein suurin merkitys.

Ajoittain huomaan itsekin lipsuvani tästä kulttuurista kohti ”lillukan varsia”, mutta opitun taidon avulla pystyn muuttamaan tekemisen suuntaa kohti isompaa kuvaa, jolloin osaan ajatella ja nähdä isommin. Tekemisen kulttuurin perusideana on toimia enemmän kuin ajatella. Tällä tavalla pelolle ei jää tilaa liiketoiminnassa ja jokainen organisaation tai yhteisön jäsen uskaltaa ylittää itsensä.

Kuinka luoda tekemisen kulttuuria?

Ratkaisevassa roolissa ovat ihmisten kuunteleminen, toiveiden toteuttaminen, positiivisen palautteen antaminen, toimintoympäristön muovaaminen, realististen tavoitteiden asettaminen sekä kannustaminen ylittämään itsensä. Jokaiselle henkilölle on tärkeää antaa tilaa kasvaa ja kehittyä. Tekemisen kulttuurissa virheistä ei rangaista, ja onnistumisista palkitaan. Sillä ei ole merkitystä miten pahasti ja milloin mokaat, pääasia on, että uskallat toimia. Kenenkään ei tulisi kiinnittää huomiota tehtyihin virheisiin, vaan keskittää katseensa onnistumisiin ja itsensä ylittämisiin. Lisäksi on oltava selkeä tavoite, johon koko henkilöstö on yhdessä aidosti sitoutunut.

Mikromanageroinnin sijaan täytyy keskittyä henkilöiden vahvuuksiin ja kannustaa heitä käyttäytymään omalla tavallaan luovasti. Johda myös itseäsi. Ole itsellesi armollinen ja anna itsellesi omat virheesi anteeksi. Jos niistä ei kukaan muukaan rankaise sinua, niin miksi rankaisisit itse itseäsi? Rankaisemisen ja sättimisen sijaan anna virheet itsellesi anteeksi ja palkitse itseäsi onnistumisista. Lupaa tehdä jotain hyvää itsellesi aina kun onnistut. Sama pätee myös muuhun henkilöstöön – palkitse heitä onnistumisista.

Ympäristön vaikutus on erittäin tärkeässä roolissa tekemisen kulttuurin sisäänajossa. Tekemisen kulttuurin luomisessa on tärkeää kuunnella jokaista henkilöä, ja pyrkiä toteuttamaan heille optimaalinen ympäristö toimia niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin.

Olen lukenut useita esimerkkejä erilaisista toimintaympäristöistä, joissa luovalle ajattelulle annetaan tilaa muuntamalla ympäristö enemmän kuvastamaan luovuuden kukoistusta enemmän kuin tavallista toimistokonttoria. Tällaisia esimerkkejä ovat muun muassa Supercellin uudet toimitilat sekä Disneystä kertova dokumentti Inside Pixar. Molemmista esimerkeistä löytyy linkki blogin lopussa kohdassa ”Katso aiheeseen liittyvää”. Tekemisen kulttuurissa on ymmärrettävä, että yrityksen ja yhteisön henkilöstö – eli ihmiset – ovat kaiken keskiössä, siksi heidän toimintaympäristönsäkin on oltava viihdyttävä.

Tärkeimmät asiat kulttuurin luomisessa:

  1. Kuuntele ja toteuta henkilöstösi toiveet.
  2. Asettakaa yhdessä tavoitteet, jotka motivoivat ja joihin jokainen voi aidosti sitoutua.
  3. Luo ympäristö, joka kannustaa tavoitteiden saavuttamista.
  4. Palkitse onnistumisista.
  5. Anna jatkuvaa palautetta 90/10- suhteella. 90% positiivista kannustavaa palautetta, 10% kehittävää palautetta.

Kuinka ylläpitää tekemisen kulttuuria?

Ylläpitääksesi tekemisen kulttuuria sinun on oltava aito oma itsesi. Samoin sinun pitää antaa muiden toimia omilla tavoillaan yhdessä luotujen sääntöjen puitteissa. Mottona on, että kaikki mitä voidaan tehdä nyt, se myös tehdään. Kuitenkin kaikki tehdään hallitusti ja sovitusti.

Lisäksi on tärkeää kuunnella ja kehittää toimintaympäristöä. Täytyy myös ottaa vastaan ja antaa palautetta jatkuvasti. Muutos lähtee aina ylimmältä taholta. Ilman kontrollia tai johtajan aitoa muutosta, muutos on vain ohimenevää ja vanhat rutiinit palaavat työpaikalle. Siksi kenenkään ei pidä antaa lipsua yhdessä asetetuista tavoitteista, mutta silti heidän pitää antaa tehdä oma osansa omalla tavallaan.

Tekemisen kulttuurin ylläpitämisen kannalta tärkein asia on, että jokainen puhaltaa kohti yhteisiä tavoitteita. On tärkeää varmistaa, että joukossa ei ole yhtään sellaista henkilöä, joka kapinoi ajatuksia vastaan tai ei osta ideaa yhteisistä tavoitteista. Tällaiset henkilöt yleensä kapinoivat taukotuvassa tai muutoin yhteisissä tiloissa omia ajatuksiaan kollegoilleen, jolloin negatiivisuus valtaa myös muutoin motivoituneita henkilöitä. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutumattomat henkilöt laiskistavat henkilöstöä ympärillään. Lisäksi eripuraa aiheuttavat henkilöt latistavat yhteishenkeä, jolloin tekemisen kulttuurin ylläpito on lähes mahdotonta. Tehtäväsi on siis ymmärryttää jokaiselle henkilölle heidän oma roolinsa sekä vastuunsa uuden kulttuurin ylläpidossa. Keinolla millä hyvänsä sinun on vaimennettava tällaiset henkilöt, jotta työilmapiiri pysyy positiivisena sekä motivoituneena.

Tärkeimmät asiat tekemisen kulttuurin ylläpidossa:

  1. Anna kaikkien toimia yhteisten sääntöjen puitteissa vapaasti.
  2. Anna ja ota vastaan palautetta.
  3. Vaadi ja välitä.
  4. Vaali positiivisuuden noidankehää.
  5. Älä salli negatiivisuutta tai eripuraa toimintaympäristössäsi.

Tekemisen kulttuurin positiiviset vaikutukset:

On sanomattakin selvää, että onnistunut tekemisen kulttuurin sisäänajo sekä ylläpito saavat ihmeitä aikaan. Parhaassa tapauksessa työnteko ei tunnu enää työltä, ylimääräiset paineet häviävät, tulokset sekä tehokkuus kasvavat huomattavasti. Onnistuneessa tekemisen kulttuurin omaksuneessa yhteisössä on koko ajan hyvä pössis ja tekemisen meininki. Murheille eikä huolenaiheille anneta tilaa työympäristössä.

Tekemisen kulttuurin vaikutuksena jokainen työntekijä ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja jokainen kannustaa toinen toistaan ylittämään itsensä. Kukaan ei pakoile vastuuta, ja asiat tapahtuvat ajallaan. Joukossa ei ole eripuraa aiheuttavia henkilöitä, vaan jokainen työskentelee kohti yhteisiä tavoitteita ja yhteistä unelmaa. Onnistuneessa toimintaympäristön luomisessa jokainen henkilö tuottaa tulosta oman kykynsä mukaan, toimii vapaasti ja jokainen elää osana hurmosta.

Millaisia ajatuksia tekemisen kulttuuri herättää sinussa, tai onko sinulla kokemuksia omalta osaltasi kyseisestä aiheesta?

Katso aiheeseen liittyvää:

Supercellin uudet toimitilat: Yle, 2020  https://yle.fi/uutiset/3-11631734
Traileri Inside Pixar- dokumentista: Youtube https://www.youtube.com/watch?v=BmYhYPNbhtw